SK | CZ | DE | EN

/domains/aspekthm/UserFiles/images/headerll.png

Mzdy a mzdové poradenstvo


Komplexné spracovanie mzdovej agendy so zárukou


  • výpočet miezd, spracovanie mzdových listov,
  • výpočet a spracovanie odvodov do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a úradom práce k stanovenému výplatnému termínu, vrátane vyhotovenia prihlášok a odhlášok zamestnancov u poisťovní, potvrdení o dobe zamestnania, príjme, podkladov k pôžičkám a pod. Na požiadanie klienta zabezpečujeme aj styk s príslušnými inštitúciami,
  • vedenie mzdovej agendy vrátane personálnej agendy na každého zamestnanca,
  • spracovanie ročného zúčtovania dane z príjmu zo závislej činnosti,
  • spracovanie štvrťročných a ročných hlásení o zrazených preddavkoch na daň z príjmu zo závislej činnosti
  • na požiadanie klienta vyhotovenie interných firemných smerníc z personálnej oblasti.